Ik ben zorgverlener

Klik hier om direct naar de protocollen te gaan.

Data algemene ledenvergaderingen

De algemene ledenvergaderingen zijn open toegankelijk voor alle leden van het VSV SHE en zijn voor 2024 op de volgende data gepland. Alle vergaderingen beginnen om 16:00 uur.


4 april, Emmen, onderwijscentrum

3 juni, Emmen, onderwijscentrum

26 september, Emmen, onderwijscentrum

2 december, Emmen, onderwijscentrum

Transmuraal incident melden

Patiëntenzorg kan altijd beter en veiliger. Een manier om veiliger zorg te bereiken is onder andere het melden, behandelen en analyseren van incidenten en het bedenken van manieren om het herhalen van incidenten te voorkomen.

Mist er informatie of heb je op- of aanmerkingen?

Neem dan gerust contact op met het VSV SHE via onderstaande gegevens.