Ik ben zorgverlener

Klik hier om direct naar de protocollen te gaan.

Data algemene ledenvergaderingen

De algemene ledenvergaderingen zijn open toegankelijk voor alle leden van het VSV SHE en zijn voor 2023 op de volgende data gepland:


Donderdag 13 april 16.00 uur

Maandag 19 juni 16.00 uur

Donderdag 21 september 16.30 uur

Maandag 30 november 16.00 uur

Maandag 18 december 16.00 uur