Transmuraal incident melden

Patiëntenzorg kan altijd beter en veiliger. Een manier om veiliger zorg te bereiken is onder andere het melden, behandelen en analyseren van incidenten en het bedenken van manieren om het herhalen van incidenten te voorkomen.

Mist er informatie of heb je op- of aanmerkingen?

Neem dan gerust contact op met het VSV SHE via onderstaande gegevens.